Emica M I L O Š E V I C Istoricar umetnosti

Slikar mlade genracije likovnih stvaralaca u Vojvodini Ivica Kovacic Štifla, po prvi put sa samostalnom izložbom slika predstavlja se brcanskoj publici.

Koncipirajuci ovu samostalnu izložbu slika Ivice Kovacica Štifle u Galeriji «Rizah Štetic« u Brckom, njeni organizatori su se opredelili za retrospektivni izbor slikarskih radova, kako bi se publici otvorila mogucnost postepenog sagledavanja njegovog slikarskog opusa, ostvarenog od ranih godina po završetku Više pedagoške škole odseka likovnih umetnosti u Beogradu do naših dana. I u cilju što adekvatnije realizacije ovako koncipirane izložbe, ovog puta su zanemareni rezultati njegovog likovnog rada na skulpturi.

Analiza Kovacicevog likovnog razvoja namece da on traži i odreduje svoj likovni izraz izmedu vidova iskustvenih interpretacija proteklih slikarskih shvatanja. U traženju korena inspiracije osetno je približavanje fantasticnom, magicnom slikarstvu šeste i sedme decenije, a što neminovno vodi još dalje ka koloristickom shvatanju, i stvarenje kao impuls unutrašnje energije pri cemu izbegava prepoznatljivost, dodirujuci apstraktni i koloristicki ekspresionizam.

Poruku o stalnoj opasnosti gradi obrnutim postupkom, poluizmišljenim motivima koji ne deluju tek nagovešteno vec se namecu kao razgradeni, podložni raspadanju.

Svest koja prevazilazi iskustvo, potpuno sagorevanje emocija, skriveno znacenje samo nagoveštavajucih stvari i pojava, insistiranje na granici moguceg i nemoguceg samo su neke karakteristike Štiflinog slikarstva.

Sremska Mitrovica oktobar 1986 .