Jovan Sv. I C I T O V I C Kniževnik

Prica o njemu o tom korifeju slikarstva i kulture jednog grada, usudujem se da kažem – i mnogo prostranijeg podrucja nego što je taj algometar, pocinje za pisca ovih redova nekih davnih sedamdesetih, u vreme kada je Štifla bio vec stvaralac likovnog umetnika posebnog kova. Iza sebe je imao reputaciju slikara i nekoliko samostalnih (uspešnih) izložbi. Eksplozivan, samouveren i talentovan i uvek spreman za prijatelje, za druženje za ragovore, ako je neophodno i za rasprave.

Ivica Kovacic Štifla, originalan je umetnik, izgradenog likovnog rukopisa, stvaralac cije delo izuzetno mnogo znaci u našem regionu, a u njegovom rodnom gradu još više, ovog puta izlaže, pored njegovih vec poznatih dela vezanih za ciklus slika '' Igraci i sviraci '' i za sveukupno i jedinstveno proucavanje prostora – urbanih sredina ili pak pejzaža, u kojima do krajnih granica razgraduje površinu (razbija okoštale klasicne forme ) i, služeci se dubokom opservacijom prostora, donosi spektar boja u sklopu ipak, cvrste fakture slike, u službi jednog civilizovanog osecanja za specificnu vizuru iz koje umetnik osmatra i posmatra prostor i cini da nam on izgleda baš takav kakvog ga slikar vidi. Ovde nema price, sve je sjajan odnos formi i boje, sve je u širokom potezu kicice, sve je u oku posmatraca, a može još dalje i dublje, ako ga mašta ponese i ako posmatrac želi da to sopstveno svojstvo iskoristi.

Veoma suptilno, sa velikom dozom mere za odnos površina i tematiku kojom se bavi, svojim slikama docarava viziju života bez ograda, viziju fizicke i umetnicke (duhovne) slobode koja nas opcinjava jer želimo da verujemo u sliku bar toliko koliko i sam slikar u nju veruje. A to je sasvim izvesno.

Ruma Oktobar 1988