Nagrade

1988. Likovno scenografska rešenja reginalnog karaktera u Inđiji

1990. "Majske igre" Likovno scenografska rešenja saveznog karaktera

1974. Dobitnik prve nagrade "Crvenog Barjaka"

Dobitnik 1975. otkupne nagrade iz fonda "Moše Pijade"

1977. nagrada na izložbi jugoslovenskog portreta u Tuzli

1978. nagrada me đ urepubli č ke zajednice k ulture " Sava "

1998. "Novembarska nagrada" Opštine Sremska Mitrovica za humanitarno – pedagošku i umetničku delatnost