Vesna Maricki Ostojić istoričar umetnosti

Slikar poetskog ekspresionizma

Nakon dvadesetogodišnjeg umetnickog delanja, pri pokušaju da se nacini pregled i izbor dela iz obimnog opusa Ivice Kovacica Štifle naziru sa faze rada, kroz koje je prolazio.

Posmatrajuci celokupni opus gotovo se sam od sebe, namece zakljucak, da je apstraktna poetika, koja se povlaci kao nit tokom citavog stvaralaštva, bitan putokaz koji usmerava posmatraca. Tragajuci za suštinom prirode, Kovacic odustaje od manifestacije prirode u formi naturalizma, težeci da pronikne in media res pri tome koristeci se kao likovnim sredstvima, praoblicima svedenim na postulate moderne umetnosti.

U starijoj fazi rada kada je gama zgusnuta i data u datom koloru, intezivnih boja, oseca se pored svakako istaknute apstraktnosti i jak naboj ekspresije koja razbija kompoziciju slike u korist metafizickog, podsvesnog, futuristickog videnja stvarnosti. Inspiraciju za svoja dela Kovacic pronalazi u svetu koji ga okružuje, na slikama daje svoje trenutno videnje, koje zbog izbegnutog realizma istice predmetost u funkiciji simbola.

Novija faza rada, kada se na platnima primecuje svetlija gama boja, izražena kontura, tematski se prošuruje. Na platnima sem apstrktnih poeticnih kompozicija, aktova, vide se pejzaži. Za Kovaciceve pejzaže, koji su specificni, istaknuto je njegovo prevashodno prostorno i metafizicko kompovanje dato u simbiozi apstrakcije i ekspresionizma.

Posmatramo u celini Kovacicevo stvaralašto, sa lirskom notom koja nije istaknuta i koja kompoziciji daje subjektivnost i lican stav, odraz je snažne umetnicke licnosti rastrzane unutrašnjim proispitivanjima i odmerivanjem izmedu stvarnosti i istorijske potrebe coveka da se pita o životu pre nas, kao i onom koji nas ceka.

Sremska Mitrovica Juli 1995.